Παλιά Γιάννενα

Πρόσκοποι εν Σκαμνελίω εν έτει 1924

«Οι πρόσκοποι εν Σκαμνελίω εις εκδρομήν 20ήμερον εν έτει 1924. Οι αρχηγοί Προσκόπων Ιωαννίνων Γ. Βαβαρέτος και Σ. Ζούμπος κ.λ.π μετά της συνοδείας αυτών και των προκρίτων Ζαγορίου Θ. Φραγκούλη διδασκάλου και των υιών αυτού και λοιπών Σκαμνελιωτών».

Στοιχεία στο πίσω μέρος της φωτογραφίας με υπογραφή σε μορφή σφραγίδας του καλλιτέχνη φωτογράφου Θεοφάνη Φραγκούλη.

Αρχείο Ηπειρωτικού Αγώνα.