Αναγνωσιμότητα του Ηπειρωτικού Αγώνα

Administrator

Πόσοι άνθρωποι διαβάζουν καθημερινά τον Ηπειρωτικό Αγώνα; Υπάρχει κάποιος αξιόπιστος τρόπος μέτρησής τους;

Δύο είναι οι ασφαλέστεροι τρόποι να μάθει κανείς την αναγνωσιμότητα:

Η κυκλοφορία της εφημερίδας

Ο Ηπειρωτικός Αγών είναι σήμερα η μεγαλύτερη εφημερίδα στα Γιάννενα με τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Εκτυπώνεται κάθε μέρα σε 1.200-1.800 αντίτυπα. Έχει δικό του σύστημα διανομής με το οποίο το ημερήσιο φύλλο μπαίνει σε 1.500 σπίτια, γραφεία, καταστήματα και επιχειρήσεις. Ο υπόλοιπος αριθμός φύλλων διατίθεται μέσω των 120 σημείων πώλησης (περίπτερα, πρακτορεία Τύπου κ.λπ.) στην πόλη και τον νομό Ιωαννίνων (Κόνιτσα, Μέτσοβο κ.λπ.). Επίσης ο «Η.Α.» φθάνει σε συνδρομητές του σε όλα τα σημεία της Ηπείρου.

Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διαβάζει τον Ηπειρωτικό Αγώνα στο αεροπλάνο της επιστροφής στην Αθήνα (άγνωστη ημερομηνία)
Η μέτρηση της αναγνωσιμότητας

Για τη μέτρηση της αναγνωσιμότητας των τοπικών εφημερίδων έχουν γίνει μέχρι σήμερα τρεις μεγάλες και επίσημες έρευνες από ανεξάρτητες εταιρίες δημοσκοπήσεων. Η αναγνωσιμότητα του Ηπειρωτικού Αγώνα υπολογίζεται σε τριπλάσιο τουλάχιστον αριθμό από τα φύλλα που πωλούνται (6.500-7.500 αναγνώστες). Η τριπλάσια αναγνωσιμότητα της τοπικής εφημερίδας εξηγείται αν αναλογιστεί κανείς ότι σε ένα συνδρομητή αντιστοιχούν περισσότεροι αναγνώστες (τα μέλη μιας οικογένειας σε ένα σπίτι, το προσωπικό και οι πελάτες σε μια επιχείρηση ή καφετέρια, οι επισκέπτες σε ένα ιατρικό γραφείο

Χρονολογικά οι έρευνες αναγνωσιμότητας

Η πρώτη έρευνα έγινε από την εταιρία Focus Bari μετά από παραγγελία του Συνδέσμου Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) το 2001. Σύμφωνα με την έρευνα 6.000 αναγνώστες διαβάζουν καθημερινά τον Ηπειρωτικό Αγώνα στον νομό Ιωαννίνων και 14.000 άνθρωποι έχουν ξεφυλλίσει ένα φύλλο της εφημερίδας στη διάρκεια μιας εβδομάδας.

Η δεύτερη έγινε από την εταιρία Metron Analysis το 2003. Οι αναγνώστες της εφημερίδας μας υπολογίζονται σε περίπου 6.000. Ηπειρωτικός Αγών και Πρωινός Λόγος κατέχουν περίπου το 60% της αναγνωσιμότητας και οι υπόλοιπες έξι ημερήσιες εφημερίδες της πόλης το 40%. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επόμενη σε αναγνωσιμότητα εφημερίδα από τον «Η.Α.» έχει λιγότερους από τους μισούς αναγνώστες.

Η τρίτη και πιο πρόσφατη έρευνα έγινε από κοινού από τις εταιρίες MRB, VPRC και Metron Analysis για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έρευνα ο «Η.Α.» έχει τη μεγαλύτερη μέση αναγνωσιμότητα από κάθε άλλη εφημερίδα των Ιωαννίνων και επιπλέον αναδεικνύεται ως η εφημερίδα που αφορά το πιο δυναμικό κοινό, αφού επικρατεί καθαρά στην αναγνωσιμότητα στις ηλικίες από 15 έως 54 ετών.