Φωτογραφία Ημέρας

Κάποτε σημείο αναφοράς

Στην οδό Ανεξαρτησίας, λίγο μετά το Γυαλί Καφενέ, υπάρχει αυτό το κατεστραμμένο πεζοδρόμιο, ίσως πιο πληγωμένο από άλλα πεζοδρόμια της πόλης. Βρίσκεται σε έναν δρόμο που κάποτε αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους των Ιωαννίνων. Και επικίνδυνο είναι το ανάχωμα με το ανασηκωμένο φρεάτιο και αισθητικά δεν είναι ωραίο. Είναι μια κακοτεχνία που πρέπει να φτιαχτεί.