Παλιά Γιάννενα Σε άσπρο-μαύρο

Κουλούρια για το Πάσχα

Κουλούρια για το Πάσχα έφτιαχναν οι σπουδάστριες και σπουδαστές της ΖΠΑ, όταν πλησίαζαν οι μέρες. Στη φωτογραφία του1956 από αριστερά εικονίζονται: Πόπη Μπίμπου, Περικλής Ζουμπούλης, Κώστας Μπαρμπούτης, Γιάννης Δημητρούλας, Κατίνα Γκοβόσδη και λίγο διακρίνεται η καθηγήτρια Οικοκυρικών Βούλα Τσουκανέλη.