Παλιά Γιάννενα

Στο Ξενία το 1985

Στο Ξενία ο επίσημος καλεσμένος  στα Ελευθέρια των Ιωαννίνων στις 21 Φεβρουαρίου του 1985 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Εδώ με τον τότε δήμαρχο της πόλης Φίλιππα Φίλιο.

Φωτογραφία από το αρχείο Αναγνωστόπουλου