Παλιά Γιάννενα

Ιστορίες από το αρχείο του Ηπειρωτικού Αγώνα: Οι δημοτικές εκλογές του 1975

Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου διεξάγονται οι πρώτες δημοτικές και κοινοτικές εκλογές μετά τη Χούντα. Κερδίζει, με μικρή διαφορά από τον δεύτερο, ο συνδυασμός «Δημοκρατική Δημοτική Κίνηση», με επικεφαλής τον Κώστα Μπέγκα, που ευχαριστεί τους ψηφοφόρους για την εμπιστοσύνη τους.

Η Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις και ο αρχηγός τους Γεώργιος Μαύρος τον συγχαίρουν για την εκλογή του, ενώ η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ε.Κ. καλεί τα μέλη και φίλους της να τον ψηφίσουν στις επαναληπτικές εκλογές της 6ης Απριλίου. Η νίκη τη δεύτερη Κυριακή θεωρείται βέβαιη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την αντίδραση της αντίπαλης παράταξης.

Σε άλλη τοπική εφημερίδα δημοσιεύεται κείμενο που προειδοποιεί  τους Γιαννιώτες για την επέλαση του κομμουνισμού, σε περίπτωση που ψηφίσουν εκ νέου τον Κώστα Μπέγκα. Κι αυτό γιατί με τον συνδυασμό του εκλέγονται και πέντε αριστεροί δημοτικοί σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων και ο Αλέκος Σόφης, στον οποίο η παράταξη «Δημοκρατική Αναγέννησις» του Κώστα Φρόντζου θεωρεί ότι εν τέλει θα παραδοθεί η εξουσία την επόμενη μέρα. Ο Ηπειρωτικός Αγών απαντά στα ευφάνταστα σενάρια μέσα από τη στήλη του «Το Σημειωματάριό μου». Το πολιτικό γραφείο του Γιώργου Μυλωνά ανακοινώνει τη λειτουργία του και η Ελλάδα αποκτά επίσημα πολίτευμα, που ορίζεται ρητά στο άρθρο 1 του νέου Συντάγματος. Τις ειδήσεις της εποχής συνοδεύουν οι διαφημιστικές καταχωρήσεις υποψηφίων, που δημοσιεύονται στις σελίδες του Η.Α.

               

Πρώτος ο κ. Μπέγκας. Η εκλογή θα επαναληφθή. Θεωρείται σαν βεβαία η εκλογή του

Εγγεγραμμένοι: 12.864

Εψήφισαν: 9.164

Έγκυρα: 9104

Έλαβον:

Μπέγκας: 4.266 ποσοστό 46,43%

Φρόντζος: 3.753, ποσοστό 41,22%

Παπαγιάννης: 1.123, ποσοστό 12,33%

Χθες με ησυχία και χωρίς κανένα επεισόδιον να συμβή τόσον εις την πόλιν μας, όσο και εις ολόκληρον τον Νομόν διεξήχθησαν οι Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές. Εις τα χωριά η ψηφοφορία ετελείωσε ενωρίς, αλλά οι κάλπες έμειναν ανοικτές μέχρι της δύσεως του ηλίου.

Αντίθετα, εις την πόλιν μας και μέχρι της δύσεως του ηλίου προσήρχοντο ψηφοφόροι διά να ασκήσουν το εκλογικόν των δικαίωμα.

Παρετηρήθη όμως μεγάλη σχετικά αποχή, η οποία επλησίασε το 26%. Τα πρώτα αποτελέσματα από τα εκλογικά τμήματα άρχισαν να καταφθάνουν εις την Νομαρχίαν μετά την 8.30 νυκτερινήν.

Από της πρώτης στιγμής διεφάνη ότι θα διεξήγετο σκληρός αγώνας διά την εξασφάλισιν της νίκης. Ο συνδυασμός του κ. Μπέγκα από της πρώτης στιγμής κατέλαβε την πρώτην θέσιν. Μέχρι των πρώτων δε εκλογικών τμημάτων διετηρούσε και την απόλυτη πλειοψηφία, η οποία όμως έπεσε και μέχρι του 45% διά να σταθεροποιήθη εις το 47% τελικά.

Αντίθετα, ο συνδυασμός του κ. Φρόντζου είχε κατ’ αρχάς κατέλθει εις ποσοστά ψήφων μέχρι και του 35%, αλλά συνεχώς ανήρχετο με την άφιξιν των αποτελεσμάτων κυρίως από τας συνοικίας του Αγίου Νικολάου και τη Μητροπόλεως, για να σταθεροποιηθή εις το 41%.

Από της πρώτης στιγμής της ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων έγινε αντιληπτόν ότι ο συνδυασμός του κ. Παπαγιάννη δεν θα επέτρεπε την εξασφάλισιν της απολύτου πλειοψηφίας εις εν των δύο άλλων. Παρ’ όλο που συνεκέντρωνε μικρό σχετικά αριθμό ψήφων, εν τούτοις αποτελούσε διά πολλούς έκπληξιν, διότι δεν επιστεύετο ότι θα συγκεντρώση το ποσοστό ψήφων άνω του 10%. Αλλά από την πλευρά του συνδυασμού, το αποτέλεσμα ήτο μία έκπληξις, διότι από εκεί δεν ανεμέντο τόσο μικρό ποσοστό ψήφων.

Ευχαριστήριο μήνυμα του κ. Μπέγκα: την άλλη Κυριακή η νίκη είναι δική μας

Γιαννιώτισσες και γιαννιώτες,

Η προχθεσινή παρουσία και θέση σας στις Δημοτικές εκλογές άνοιξε νέους ορίζοντες για την πόλη μας. Έχουμε νίκη. Μια νίκη, που θα γίνη θρίαμβος την άλλη Κυριακή με την νέα απόφασή σας. Με την ψήφο σας, που θα μας δώση όχι μόνο την απαιτούμενη πλειοψηφία, αλλά την συντριπτική, που θα γίνη η αρχή για την ανανέωση των δημοτικών μας πραγμάτων.

Ο γιαννιώτικος λαός είπε ΝΑΙ στη συλλογική και δημοκρατικά υπεύθυνη αντιμετώπιση των δημοτικών μας θεμάτων και ΟΧΙ, με τον όγκο του 60% των ψήφων, στον μεσιανισμό. Είπε ναι στις δημιουργικές δυνάμεις της «Δημοκρατικής Δημοτικής Κίνησης». Την Κυριακή θα το διατρανώση με την συντριπτική του πλειοψηφία που θα ολοκληρώση τη νίκη μας, που και θα είναι μόνο δική του Νίκη.

Σαν επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοκρατική Δημοτική Κίνηση» στην τελική φάση του αγώνα σας ευχαριστώ για την ψήφο σας της 30ης Μαρτίου, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνεργάτες μου και σας καλούμε να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υπερψήφιση του ψηφοδελτίου μας.

Να ψηφισθή ο κ. Κ. Μπέγκας ζητεί από τους οπαδούς της ΕΚΝΔ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της «Ενώσεως Κέντρου Νέων Δυνάμεων» Νομού Ιωαννίνων συνελθούσα την 31η Μαρτίου 1975 εν ολομελεία με την ευκαιρία των αποτελεσμάτων των εκλογών προς ανάδειξιν Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών της 30η Μαρτίου 1975 διαπιστώνει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού επεκράτησαν οι υποψήφιοι Δημοκρατικών κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, καθώς και σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικώτερα υπογραμμίζει τη σημασία της σημαντικής νίκης που πέτυχε ο δημοκρατικός συνδυασμός «Δημοκρατική Δημοτική Κίνηση» στην πόλη των Ιωαννίνων υπό την ηγεσίαν του κ. Κων. Μπέγκα, στελέχους του κόμματος καις μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Χαιρετίζει ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο, που συνέβαλε στη μεγάλη νίκη και καλεί τα μέλη του κόμματός της και όλους τους δημοκράτες της πόλεως να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε η νίκη της περασμένης Κυριακής να καταλήξη σε θρίαμβο στις 6 Απριλίου 1975.

Ο κ. Μαύρος συγχαίρει τον κ. Μπέγκαν

Ο αρχηγός της ΕΚ – ΝΔ κ. Γεώρ. Μαύρος απέστειλε προς τον κ. Κων. Μπέγκα το ακόλουθο τηλεγράφημα: «Θερμά συγχαρητήρια διά την προχθεσινή επιτυχία. Εύχομαι μεγάλην νίκην τη προσεχή Κυριακή».

Παληά μου τέχνη κόσκινο

(από τη στήλη του Η.Α. «Το σημειωματάριό μου»)

«Παληά μου τέχνη κόσκινο» λέγει ο Λαός μας. Έτσι, οι αντίπαλοι του κ. Μπέγκα άρχισαν τώρα το τροπάριο του κομμουνιστικού κινδύνου και ανησυχούν μήπως οι πέντε σύμβουλοι της αριστεράς καταλάβουν… εκ εφόδου το Δημαρχείον και κηρύξουν την «κομμούνα» του Παρισιού! Όσο χάνουν έδαφος και όσο απομακρύνεται η ελπίδα, αρχίζουν οι παραλογισμοί και οι ενέργειες απελπισίας. Γιατί μόνοι τους οι αντίπαλοι του κ. Μπέγκα αφήνουν να καταλάβουμε ότι πιστεύουν ότι έχασαν πλέον το παιχνίδι.

Αγωνιούν λοιπόν για τις δημοκρατικές μας ελευθερίες που θα «συντριβούν» από τους λίγους δημοτικούς συμβούλους και φοβούνται μήπως τις στερηθούμε. Ποιοι; Οι χουντικοί. Οι εθελονταί στρατοδίκες, οι προσφέραντες εθελοντικά τις βοήθειές τους στη χούντα, οι συνεργασθέντες με αυτήν, οι πανηγυρίσαντες στα οργανωμένα γλέντια επί τη συντριβή της Δημοκρατίας, οι υμνητές της καταλύσεως των ελευθεριών, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές και τα δημοψηφίσματα της Χούντας, εκείνοι που επί Παπαδοπούλου κατηγορούσαν δημοσία τον βασιλιά και που αργότερα δημοσία πάλι έγιναν υπέρμαχοί του. Όλοι λοιπόν αυτοί οι καταλυτές των ελευθεριών μας αγωνιούν μήπως… καταλυθούν οι ελευθερίες μας από τους… κομμουνιστές. «Βγήκε η πομπή στον δρόμο και περιγελούσε τους διαβάτες…»

Το πολιτικό γραφείο του κ. Γεωργίου Μυλωνά

Το πολιτικόν γραφείον του κ. Γεωργίου Μυλωνά λειτουργεί επί της οδού Γ. Καλούδη 3α (παραπλεύρως Δικαστικού Μεγάρου) και από ώρας 9 π.μ. έως 1 μ.μ. καθημερινώς.

Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

ΑΘΗΝΑΙ 31- Μετά από μακρά συζήτηση στη Βουλή, το άρθρο 1 του νέου Συντάγματος της χώρας εψηφίσθη σήμερα κατά πλειοψηφία, όπως διαμορφώθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκη.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου έχει ως εξής:

  1. Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι προεδρευομένη κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
  2. Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουν εκ του λαού και υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους, ασκούνται δε καθ’ ον τρόπον ορίζει το Σύνταγμα.
  3. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
  4. Ο καθ’ οιονδήποτε τρόπον σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας και των εκ ταύτης απορρεουσών εξουσιών διώκεται άμα τη αποκαταστάσει της νομίμου εξουσίας αφ’ ης άρχεται και η παραγραφή του εγκλήματος.

 

 

Σχετικά άρθρα

«Γιάννενα Τώρα»- Επαναλαμβανόμενο το μοτίβο παραπόνων

Με την πρόταση για την UNESCO στο Νησί

Πρόγραμμα από το παρελθόν και 53 υποψήφιοι