Παλιά Γιάννενα Σε άσπρο-μαύρο

Το πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου Παλιών Γιαννιωτών

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Παλιών Γιαννιωτών 1990-91 στα Λιθαρίτσια. Εικονίζονται από αριστερά: Βαγγελίτσα Στούκα, Δημήτρης Κοράκης, Κούλα Χατζηγιάννη, Νίκος Τσουκανέλης, Αλέκος Βούλγαρης. Αρχείο Β. Στούκα.