Παλιά Γιάννενα

Ξεφυλλίζοντας τον Ηπειρωτικό Αγώνα την εβδομάδα 10 – 16 Μαρτίου 1975

Τον Μάρτιο του 1975 η πόλη μπαίνει στην τελική ευθεία των πρώτων, μετά τη χούντα, δημοτικών εκλογών. Στη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας του μήνα ανακοινώνονται οι συνδυασμοί υποψηφίων σε όλους τους δήμους του νομού. Στο ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δήμαρχου Κωνσταντίνου Μπέγκα, που συνοδεύεται από το μήνυμα της παράταξης προς τους ψηφοφόρους, διαβάζουμε ονόματα πολλών γνωστών συμπολιτών μας και μόλις δύο γυναικών. Προαναγγέλλεται ουσιαστικά η συγχώνευση των δύο νοσοκομείων της πόλης (Σανατόριον και Χατζηκώστα), ενώ η δημιουργία της νοσοκομειακής μονάδας στη Δουρούτη καθυστερεί λόγω της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης. Στην απογραφή της κίνησης του πληθυσμού κατά τον μήνα Ιανουάριο οι γεννήσεις υπερτερούν των θανάτων, οι σχολές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενισχύουν οικονομικά τους πρόσφυγες της Κύπρου, τα λεωφορεία των άγονων γραμμών του νομού δεν εντάσσονται στον στόλο των ΚΤΕΛ, καθώς δεν κρίνονται ως υπεραστικά τα δρομολόγιά τους. Οι διαιτητές του Συνδέσμου Ηπείρου απεργούν, θέτοντας εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος (οι αγώνες του οποίου τελικά έγιναν). Η εφημερίδα ενημερώνει διαρκώς τον τελευταίο μήνα τους αναγνώστες της για την κατάσταση της κλονισμένης υγείας του Αριστοτέλη Ωνάση, που νοσηλεύεται σε προάστιο του Παρισιού. Δυστυχώς, ο έλληνας κροίσος θα καταλήξει λίγες μέρες μετά. Τα κείμενα εκείνων των ημερών συνοδεύουν διαφημίσεις της εποχής.

Ο κ. Φρόντζος υποψήφιος δήμαρχος

Ο κ. Φρόντζος εις μήνυμά του προς τους συμπολίτες μας εξαγγέλλει και επίσημα ότι θα διεκδικήσει το χρίσμα του Δημάρχου κατά τας προσεχείς Δημοτικές εκλογές. Εις το μήνυμά του, αφού αναφέρεται εις τα πλήγματα που εδέχθη η Τοπική Αυτοδιοίκησις κατά τα τελευταία έτη, τονίζει ότι:

«Οι ελεύθεροι δημοκρατικοί θεσμοί έχουν υποστή στην χώρα μας δεινή δοκιμασία. Ανάμεσα σ’ αυτούς, δοκιμάστηκε –δολοφονήθηκε, θα μπορούμε κανείς να πη- και ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που αποδυναμώθηκε και αποδιοργανώθηκε. Γι’ αυτό οι Δημοτικές εκλογές της 30ης Μαρτίου αποτελούν αποφασιστική καμπή, όχι μόνο για την αναστήλωση του θεσμού, αλλά και την καταξίωσή του και προίκησή του με ουσιαστικό περιεχόμενο». Και καταλήγει: «Ένα και μοναδικό ιδεώδες θα υπηρετήσουμε: την δημιουργική ουσιαστικοποίηση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, που, σε τελευταία ανάλυση, συναρτάται με όσα χρειάζεται να γίνουν για να ορθώσουν τα Ιωάννινα το αντάξιο ιστορικό τους ανάστημα και να γίνουν υπόδειγμα πόλεως οργανωμένης οικονομικά και πολιτιστικά. Για να πετύχουν αυτό τα Ιωάννινα, έχουν ανάγκη ικανής, φωτισμένης, εύψυχης, αλλά και δοκιμασμένης στα κοινά εξουσίας».

Τρεις συνδυασμοί εις τα Γιάννενα για τις προσεχείς Δημοτικές εκλογές

Μέχρι της 12ης νυκτερινής της χθες εις το Πρωτοδικείον Ιωαννίνων κατατέθησαν δηλώσεις διά την συμμετοχήν εις τις δημοτικές εκλογές τριών συνδυασμών. Ο ένας είναι του κ. Μπέγκα. Εις τον συνδυασμόν συμπεριλαμβάνονται 43 υποψήφιοι και ο κ. Κων. Μπέγκας ως Δήμαρχος, σύνολον υποψηφίων 44. Ο δεύτερος συνδυασμός είναι του κ. Φρόντζου. Εις τον συνδυασμόν συμπεριλαμβάνονται 50 υποψήφιοι και ο κ. Φρόντζος ως δήμαρχος, σύνολον υποψηφίων 51.  Ο κ. Παπαγιάννης την 11.30 νυκτερινήν κατέθεσεν δήλωσιν υποψηφιότητος. Εις τον συνδυασμόν περιλαμβάνονται 40 υποψήφιοι και ο κ. Παπαγιάννης ως δήμαρχος, σύνολον υποψηφίων 41.

Το έμβλημα του συνδυασμού του κ. Μπέγκα είναι «Δημοκρατική Δημοτική Κίνηση», του κ. Φρόντζου «Δημοτική Αναγέννησις» και του κ. Παπαγιάννη «Αναγεννόμενα Γιάννενα».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Εις το Μέτσοβον υπάρχουν δύο συνδυασμοί, των κ.κ. Βερτσάλη Κων. και Αβέρωφ Ιωάν. Εις την Κόνιτσαν υπάρχουν δύο συνδυασμοί των κ.κ. Γκόρτσου Σπυρ. και Νικόπουλου Κων. Εις το Δελβινάκιον υπάρχει μόνον ένας συνδυασμός, του κ. Μπινίτση με έμβλημα «Ομόνοια».

Θα συγχωνευθούν τα νοσοκομεία Σανατόριον και Χατζηκώστα;

Ο αφιχθείς προχθές Γενικός Γραμματεύς του υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών κ. Φύσας επεσκέφθη αλληλοδιαδόχως το Νοσοκομείο Σανατόριον και το Νοσοκομείον Χατζηκώστα, προς επιτόπιον μελέτην του τρόπου της αντιμετωπίσεως της συγχωνεύσεως των δύο αυτών ιδρυμάτων εις ένα προς αντιμετώπισιν των αναγκών από νοσηλευτικής απόψεως εις την περιοχήν μας. Όπως χαρακτηριστικά εδήλωσεν αργότερα εις τους δημοσιογράφους ο κ. Φύσας, παρετήρησεν ότι εις το Νοσοκομείον Χατζηκώστα υπάρχει μεγάλη στενότης χώρου και υπάρχουν ασθενείς εις τον διάδρομον, ενώ εις το Σανατόριον υπάρχουν μεγάλες αίθουσες χωρίς ασθενείς, άνετοι βοηθητικοί χώροι και δύο χειρουργικές μονάδες τελείως νεκρές. Ο κ. Φύσας, απαντών εις την ερώτησιν μήπως η προσωρινή λύσις αυτή ματαιώνει οριστικά την ανέγερσιν της μεγάλης νοσοκομειακής μονάδος εις την Δουρούτην, ετόνισεν ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος και ότι η αναβολή της ανεγέρσεως της μονάδος αυτής οφείλεται εις την πολιτικήν λιτότητος, που έχει εγκαινιάσει η κυβέρνησις.

Η ΣΧΟΛΗ ΠΙΚΠΑ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗ ΕΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ;

Ακολούθως, ο κ. Φύσας επεσκέφθη και την Σχολήν Νηπιοκόμων του ΠΙΚΠΑ εις το Νησί, διά να διαπιστώση τας συνθήκας υπό τας οποίας λειτουργεί. Ο κ. Γενικός Γραμματέας διεπίστωσε ότι πρέπει να εξευρεθή λύσις προς μεταστέγασιν της Σχολής, μέχρι της ανεγέρσεως του νέου κτιρίου αυτής εις τους Αμπελόκηπους, διότι οι συνθήκες στεγάσεώς της εις το κτίριον εκείνο είναι απαράδεκτες. Δεν απέκλεισε δε το ενδεχόμενο της απομακρύνσεως της Σχολής από τα Ιωάννινα, όχι όμως κι από τον Νομόν.

Η κίνηση του πληθυσμού στην πόλη μας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ενταύθα Στατιστικής Υπηρεσίας, η κίνησις του πληθυσμού κατά τον μήνα Ιανουάριον του 1975 εις ολόκληρον τον Νομόν ήτο η εξής: Γεννήσεις 212, γάμοι 91, θάνατοι 145, εκ των οποίων τέσσερα νήπια κάτω του ενός έτους.

Το βοηθητικό προσωπικό Φιλοσοφικής υπέρ της Κύπρου

Το βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόσφερε για την ενίσχυσιν των προσφύγων της Κύπρου 122.000 δρχ. Τις 22.000 δρχ. πρόσφερε στον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, για αγορά μαλλιού και άλλων ειδών πλεξίματος για τις γυναίκες της Κύπρου. Με τις 100.000 δρχ. αγόρασε 515 κουβέρτες, τις οποίες προώθησε μέσω του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Κύπρο. Επίσης συγκέντρωσε και απέστειλε διάφορα είδη ρουχισμού αξίας 50.000 δρχ. περίπου.

Το ανώτερο διδακτικό προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόσφερε 50.000 δρχ. για την ενίσχυση των προσφύγων μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το ανώτερο διδακτικό προσωπικό της Φυσικομαθητικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόσφερε 87.000 δρχ., μέσω του κ. Ν. Γρανιδιώτη, πρέσβεως της Κύπρου, για τις ανάγκες του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου.

Δεν εντάχθησαν στο ΚΤΕΛ τα λεωφορεία αγόνων γραμμών

Όπως πληροφορούμεθα, εκ των 33 αυτοκινήτων αγόνων γραμμών, που κυκλοφορούν στον Νομό μας, κανένα δεν εντάχθη στο ΚΤΕΛ και τούτο διότι οι δρόμοι δεν εκρίθησαν ακόμη ως υπεραστικοί. Πέραν αυτού, για να γίνη ένταξη, οι ιδιοκτήται των αυτοκινήτων αγόνων γραμμών θα πρέπει να μην έχουν άλλο όχημα Δ.Χ. Επίσης, πληροφορούμεθα ότι το ΚΤΕΛ θα επιθεωρήση τις γραμμές των αγόνων αυτοκινήτων εάν πληρούν τους όρους για υπεραστικής.

Απεργούν και οι διαιτηταί του Συνδέσμου Ηπείρου

Οι διαιτηταί του τοπικού Συνδέσμου απεφάσισαν όπως από της προσεχούς Κυριακής κατέλθουν και αυτοί εις απεργίαν διά το γνωστόν θέμα της υπαγωγής της διαιτησίας υπό της προσεχούς περιόδου εις την ΕΠΟ. Συγκεκριμένως, προχθές το βράδυ εις τα γραφεία του Συνδέσμου συγκεντρώθησαν όλα τα μέλη και απεφάσισαν σχεδόν ομοφώνως όπως του λοιπού απόσχουν από κάθε αγώνα ποδοσφαίρου ταχθέντες έτσι αλληλέγγυοι των υπολοίπων Συνδέσμων της χώρας.

Κατόπιν τούτου, ουδείς γνωρίζει εάν τελικώς διεξαχθή το Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα την προσεχή Κυριακήν.

Ντέρμπυ πρωτοπόρων στην Κατσικά

16η αγωνιστική μέρα του Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας και δύο από τους τρεις διεκδικητάς (Θύελλα και Ατρόμητος) συγκρούονται σήμερον εις το γήπεδον Κατσικάς και από την έκβασιν του αγώνος αυτού θα κριθή κατά μεγάλο ποσοστό η τύχη του Πρωταθλήματος. Οι αντίπαλοι θα τα δώσουν όλα για την τελική επικράτησι, διότι η νικήτρια του ανωτέρω αγώνος αυξάνει τις πιθανότητες για την κατάκτησι του τίτλου.

Προβλέπεται να γίνη φοβερή μάχη, και οι φίλαθλοι που θα παρευρεθούν στον αγώνα, θα απολαύσουν όλα τα στοιχεία ενός ντέρμπυ. Τον αγώνα θα διευθύνη ο κ. Στάμος.

Δεν έγινε καλά ακόμη ο Ωνάσης

ΠΑΡΙΣΙ 12 – Ο Έλλην πολυεκατομμυριούχος κ. Αριστοτέλης Ωνάσης «δεν είναι ακόμη τόσο καλά» σήμερα 29η ημέρα παραμονής του στο αμερικανικό νοσοκομείο. Πηγή, στενά συνδεδεμένη με την οικογένεια Ωνάση, είπε: «Δεν είναι ακόμη καλά». Σε ερώτηση πόσο ο κ. Ωνάσης θα παραμείνη ακόμη στο νοσοκομείο, στο προάστιο Νεϊγύ, η πηγή απήντησε: «Δεν ξέρω. Εξαρτάται».

Η κ. Ωνάση, που ήρθε στο Παρίσι από την Νέα Υόρκη πριν από μία εβδομάδα και πήγαινε κάθε μέρα να επισκεφθή τον σύζυγό της στο νοσοκομείο, γύρισε στην Νέα Υόρκη την Δευτέρα. Η κ. Ωνάση αναμένεται να ξαναρθώ στο Παρίσι την προσεχή εβδομάδα.

Σχετικά άρθρα

«Γιάννενα Νέα Εποχή»: Πρώτοι υποψήφιοι για την Κοινότητα Ιωαννίνων

Δεσμεύσεις για τον πολιτισμό, άξονες για τον αθλητισμό

Ανακοινώθηκε και η «μεταγραφή» του Β. Καραμπίνα