Αίθουσα Σύνταξης Οικονομία

«Ήπειρος Ανάπτυξη» από την Τράπεζα Ηπείρου

Ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, δημιούργησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπά επιδοτούμενα προγράμματα, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Ήπειρος Ανάπτυξη», μια ολοκληρωμένη πρόταση, που περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, με σκοπό τη στήριξή τους, από το ξεκίνημα της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Το πρόγραμμα «Ήπειρος Ανάπτυξη» περιλαμβάνει χρηματοδοτικές λύσεις με προνομιακή τιμολόγηση, τις οποίες μπορεί να επιλέξει για να κάνει χρήση η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Πρόκειται για δάνειο πάγιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, κεφάλαιο κίνησης με την εκχώρηση ενταγμένης επιχορήγησης ή πιστωτικού (γεγενημένου ΦΠΑ) και έκδοση εγγυητικής επιστολής για λήψη προκαταβολής της επιχορήγησης.Το δάνειο παγίων και εξοπλισμού δύναται να χορηγηθεί μέσω της Δράσης ΤΕΠΙΧ ΙΙ και ακολουθεί την προβλεπόμενη από τη δράση τιμολόγηση.
Επιπλέον, παρέχονται λογαριασμός όψεως για την υλοποίηση της επένδυσης με κατάθεση σε αυτόν της επιχορήγησης, της ιδίας συμμετοχής και του τραπεζικού δανεισμού, δωρεάν έκδοση μπλοκ επιταγών, έκδοση τραπεζικών επιταγών με έκπτωση 50% για την πληρωμή όλων των επιλέξιμων δαπανών, πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, δυνατότητα διενέργειας της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, εισερχόμενα εμβάσματα με έκπτωση 50%, εξερχόμενα εμβάσματα σε ευρώ εντός ΕΟΧ με έκπτωση 25% και παροχή τερματικού αποδοχής καρτών EFT/POS τελευταίας τεχνολογίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας ή στο info@epirusbank.gr με θέμα «Ήπειρος Ανάπτυξη».

Σχετικά άρθρα

1,2 εκ. ευρώ για τη λειτουργία της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης

Βιογραφικά για πέντε θέσεις δέχεται η Τράπεζα Ηπείρου