Αίθουσα Σύνταξης Επικαιρότητα

Ανάδοχος για την οδό Νιάρχου

Δύο μεγάλα οδικά έργα και πολλά άλλα, που αφορούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, περιλαμβάνονται στις αποφάσεις που έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου.

Η σημαντικότερη απόφαση αφορά την ανάδειξη της εταιρείας «Εργοδυναμική Πατρών» ως αναδόχου για την κατασκευή της οδού Νιάρχου, προϋπολογισμού 25.700.000 ευρώ.
Ανάδοχοι αναδείχτηκαν, επίσης, για την αποκατάσταση βατότητας τμήματος επαρχιακής οδού που εξυπηρετεί ΑΜΕΑ στη θέση Φλουδέικα του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (49.600 ευρώ) ο Σωτ. Μάμαλης, για τη συντήρηση –βελτίωση Ε.Ο. από Φιλιππιάδα έως Πρέβεζα (150.000 ευρώ), για τη συντήρηση –βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κόνιτσας (150.000 ευρώ) η Εγνατία ΑΤΕΒΕ, για άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου περιφέρειας Ηπείρου (60.000 ευρώ) η Ι. Μπουκουβάλας- Β. Κακαριάρης Ο.Ε., για την αποκατάσταση σωληνωτού οχετού στην επαρχιακή οδό Χρυσοβίτσα – οροπέδιο Πολιτσών (16.000 ευρώ) η Κων. Νάκος & ΣΙΑ ΙΚΕ, για τη βελτίωση –ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου Ζίτσας (74.400 ευρώ) η Πανηπειρωτική ΑΤΕ, για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας και βελτίωση οδικού δικτύου στην περιοχή Μιχαλιτσίου –Αμπελοχωρίου (40.000 ευρώ) η Ακίς Κατασκευαστική, για την αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (150.000 ευρώ) ο Γιώργος Οικονόμου, για τη διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης εντός της Τ.Κ. Γριμπόβου Άρτας (30.000 ευρώ) ο Δημ. Φούκας, για τη βελτίωση δρόμου από θέση «Ζάβατο» μέχρι θέση «Μορσί» στην Τ.Κ. Πιστιανών Άρτας (50.000 ευρώ) ο Δημήτριος Μάμαλης, για τη βελτίωση βατότητας δρόμου Κρυονέρι – Ναζαίοι Δ.Κ. Τζουμέρκων (220.000 ευρώ) η Προμηθέας ΑΤΕΒΕ, για την αποκατάσταση οδών Θεσπρωτικού –Ριζοβουνίου -Παππαδατών – Μελιανών- διασταύρωση με 3410 επαρχιακή οδό και Πολυσταφύλλου –Νικολιτσίου –Άσσου -Θεσπρωτικού (130.000 ευρώ) ο Ηλίας Κατσιμπόκης, για την ασφαλτόστρωση οδού από θέση Παλαιομηχανή έως θέση Γιώργα στο Δ.Δ. Χειμαδιού (40.000 ευρώ) ο Κων. Κώστας και για τη βελτίωση πρόσβασης στον οικισμό Παλεολάκκα Τ.Κ Τετρακώμου Άρτας από Ε.Ο Αθαμάνιο – Τετράκωμο (50.000 ευρώ) η ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.

Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών

Στο μεταξύ, μετά από αποφάσεις οριστικής κατακύρωσης των διαγωνισμών, τις επόμενες ημέρες υπογράφονται οι συμβάσεις με τους αναδόχους για τη συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων (150.000 ευρώ), τη διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον αερολιμένα «Πύρρος» Ιωαννίνων από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης (174.000 ευρώ), την κατασκευή –βελτίωση βοηθητικών χώρων –υποδομών επί της Εθνικής οδού Άρτας-Τρικάλων στο ύψος της Κόκκινης Εκκλησίας (40.000 ευρώ), την αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς (74.400 ευρώ), τη βελτίωση οδού προς πτηνοτροφείο δήμου Νικολάου Σκουφά (40.000 ευρώ), τη βελτίωση οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Κ. Αθαμανίου (12.000 ευρώ), τη συντήρηση –σήμανση –αποκατάσταση ζημιών –βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς –Δρυμώνα –Τσαγγαρόπουλου –Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας –Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού (194.000 ευρώ), την αποκατάσταση ζημιών στην 5η επαρχιακή οδό Π.Ε. Πρέβεζας (350.000 ευρώ), την ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στην περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο. δήμου Πρέβεζας (26.715,45 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ), την ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Λούρου (12.000 ευρώ) και την αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελεύθερο –Παλαιοσέλι –Δίστρατο (100.000 ευρώ).

Δημοπρατήσεις έργων

Παράλληλα, με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δημοπρατούνται η αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου –Φράξου –Καστανιάς (3.430.000 ευρώ), η βελτίωση επαρχιακής οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου – Ραφταναίοι – Κτιστάδες (150.000 ευρώ), η άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων – Φραγκάδων (74.000 ευρώ), η βελτίωση–αποκατάσταση της επαρχιακής οδού αρ. 19 από Κουκούλια – Γουριανά – Ρωμανός – Κάτω Γραικικό – Μακρύκαμπος (183.000 ευρώ) και η αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελαφότοπο (73.500 ευρώ) .

Αγροτικές υποδομές- καθαρισμοί ρεμάτων

Με άλλες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, προωθούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών. Για τις εργασίες αναδασμού – τοπογραφικές εργασίες για τη διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων (προεκτιμώμενης αμοιβής 71.920 ευρώ) ανάδοχος αναδείχθηκε ο Δημ. Παππάς και για την αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Καλαμά πεδιάδας Καλπακίου (20.000 ευρώ) ο Κ. Κούγκουλης.
Επίσης δημοπρατούνται η κατασκευή διώρυγας προσαγωγής προς νερόμυλο Κρυονερίου και συρματοκιβωτίων προστασίας (30.000 ευρώ), η επένδυση τμημάτων αρδευτικών διωρύγων στην περιοχή Ράχης (74.200 ευρώ) και η αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής αναδασμού Ριαχόβου (74.400 ευρώ). Εγκρίθηκαν, ακόμη, πιστώσεις για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου στράγγισης του κάμπου Βαθυπέδου Αμμουδιάς.
Πιστώσεις εγκρίθηκαν και για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό του ποταμού Λούρου και του ρέματος Καμπής, για τον καθαρισμό και διευθέτηση στον ποταμό – υδατορέματα στα όρια της Τ.Κ. Νεοχωρίου του δήμου Νικολάου Σκουφά, για εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης παραποτάμου του Λούρου ποταμού στη θέση Κουρμέκι, για εργασίες καθαρισμού παραποτάμιων ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ. Μεσοποτάμου και για εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρέματος κατά μήκος του ποταμού στο Δ.Δ. Κάτω Μυρσίνης.

Σχετικά άρθρα

Νέο «πακέτο» έργων για οδικές και αγροτικές υποδομές

Πρό(σ)κληση σε Καχριμάνη για debate

Ώρα απολογισμού με… προειδοποιητικές βολές