Αίθουσα Σύνταξης Επικαιρότητα

Ζητά αλλαγές και επιτάχυνση

Με 22 επισημάνσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις, που «αν υιοθετηθούν θα συνεισφέρουν προς τη θετική κατεύθυνση» τόσο για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου, όσο και τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, το τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ παίρνει θέση επί του σχεδίου Π.Δ. της λίμνης Παμβώτιδας.

Μετά από τρεις διεξοδικές συνεδριάσεις, το ΤΕΕ/ΤΗ σημειώνει ότι «καθίσταται κρίσιμη η λήψη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης του υπουργείου, τόσο για τη θωράκιση, όσο και για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης» και κρίνει «απολύτως αναγκαία και επιτακτική» την προστασία και διαχείριση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της λίμνης Παμβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου, μέσα από τη θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών, οριοθέτησή τους και καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων.

Στο υπόμνημά του, που αποτελεί τη συνέχεια των διαχρονικά διαμορφωμένων θέσεων προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, το ΤΕΕ/ΤΗ καταθέτει τις θέσεις και προτάσεις του.

Σε αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η καθολική (αντί της μερικής που γίνεται στο σχέδιο Π.Δ.) αντιστοίχιση των ζωνών προστασίας με τα εδάφια του νόμου του 2011 για τον χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής, η ρητή αναφορά του υψομετρικού ορίου (469,54 μ.) της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης, αλλά και να ορισθεί, όπου δεν υφίσταται, παρόχθια ζώνη προστασίας, δηλαδή αδόμητη, πλάτους 300 μ.

Σε ό,τι αφορά στη ζώνη Β.5. και Β.5.1., στα όρια Ιωαννίνων-Ανατολής, προτείνεται η αδόμητη ζώνη 300μ. να ισχύει στο τμήμα της ζώνης εντός των ορίων της Δ.Ε. Ανατολής και στο υπόλοιπο να διατηρηθεί η αδόμητη ζώνη των 100 μέτρων.

Για την προστασία των περιοχών του πάρκου Κάτσαρη και του Μάτσικα  από οικιστική ανάπτυξη και τουριστική εκμετάλλευση, προτείνεται η πρόβλεψη αδόμητης παραλίμνιας ζώνης 100 μ. από την καθορισμένη όχθη, καθώς και απαγόρευση χορήγησης παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους δόμησης.

«Το καθεστώς προστασίας για τις υποζώνες Β.5.1, Β.5.2, Β.5.3 και Α.4.2 μπορεί να διασφαλιστεί, ώστε η χρήση τους από τους κατοίκους να γίνεται χωρίς προβλήματα πρόσβασης σ’ όλο το παράκτιο μήκος, εφόσον δε δημιουργηθούν στο όριό τους με το αστικό συγκρότημα δίκτυα εξυπηρέτησης υψηλής όχλησης, αλλά κυρίως δίκτυα ήπιας κυκλοφορίας, που θα έχουν στόχο την εξυπηρέτηση των παρακείμενων χρήσεων γης», σημειώνεται και προστίθεται ότι θα αποτελέσει «στρατηγικό πρόβλημα, μη αναστρέψιμο», η δημιουργία άξονα μεταξύ του κόμβου Τζουμέρκων της Εγνατίας Οδού και της περιοχής του αεροδρομίου.

Το ΤΕΕ/ΤΗ σημειώνει την αναγκαία οξυγόνωση των νερών της λίμνης, πιθανόν μέσω άμεσης σύνδεσης με τις πηγές Μιτσικελίου, και τονίζει πως πρέπει να καθοριστεί η γενικότερη διαχείριση του αναχώματος της Αμφιθέας, καθώς είναι αναγκαία. Και συνεχίζει: «Η έκδοση του Π.Δ. χωρίς πρόβλεψη για το συγκεκριμένο θέμα αποκόπτει το τμήμα της υδάτινης επιφάνειας της λίμνης πίσω από το ανάχωμα της Αμφιθέας. Το αναγνωρίζει και το νομιμοποιεί σαν τμήμα ξηράς με συνέπεια, εκτός των άλλων, να απομονώνονται οριστικά οι συγκεκριμένες πηγές τροφοδοσίας της λίμνης».

Αναγκαία θεωρείται και η διαχείριση του αναχώματος Ανατολής-Κατσικά, καθώς «η περιοχή πίσω από το ανάχωμα διαχρονικά συνιστά έκταση-μαζί με εκείνη του Μητροπολιτικού Πάρκου- του λιμναίου οικοσυστήματος, η οποία παρείχε τη δυνατότητα αυτοκαθαρισμού της λίμνης…».

Τονίζεται δε πως τμήση ή όποια άλλη διαχείριση των αναχωμάτων, θα πρέπει να επιλεγεί ως τεχνική υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών διαχείρισης.

Για να αποφευχθούν αστοχίες χρήσεων, περιορισμών κ.λπ. στη διαχείριση τμημάτων ζωνών της προστατευόμενης περιοχής, μετά την έκδοση του Π.Δ. θεωρείται σκόπιμος ο επανέλεγχος και η επικαιροποίηση του χάρτη αναφοράς, ώστε να περιλαμβάνει π.χ τους δασικούς χάρτες και το σύνολο της γης υψηλής παραγωγικότητας με βάση τη ΖΟΕ.

Το ΤΕΕ/ΤΗ, όπως και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς, επισημαίνουν ότι για τη θωράκιση της θεσμοθέτησης απαιτείται Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ενώ σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή/και δραστηριοτήτων, να προτείνεται να υπάρχει καθολική ρητή αναφορά, ανεξαρτήτων ζώνης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον παραγωγικό ιστό, επισημαίνεται πως οι πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες που απαλλάσσονται της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τον νόμο, όπως και οι ήπιες βιοτεχνικές χρήσεις χαμηλής όχλησης, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στη ζώνη Β.4 που δε ρυθμίζεται από ΣΧΟΑΠ, ΖΟΕ κ.λ.π.

Σχετικά άρθρα

Κρίμα κι άδικο

Π.Δ. Παμβώτιδας- Μπορεί να εγκριθεί από το ΣτΕ;

Οδεύει προς το ΣτΕ το Π.Δ. Παμβώτιδας