Αίθουσα Σύνταξης Επικαιρότητα

Γερή ώθηση στην έρευνα από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το νέο Ερευνητικό Κέντρο Ηπείρου του διευρυμένου πλέον Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έξι Ινστιτούτα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και αναμένεται να δώσουν μια σημαντική ώθηση στην έρευνα, αλλά και να αναβαθμίσουν την παρεχόμενη από τα τμήματα του Ιδρύματος εκπαίδευση.

Τα έξι Ινστιτούτα, σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, θα λειτουργούν στα Γιάννενα και, όπως έκανε γνωστό ο πρύτανης του πανεπιστημίου Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ερευνών Ηπείρου.

«Πρόκειται για ένα εγχείρημα που απαιτεί πόρους και καλή οργάνωση», σημείωσε ο πρύτανης, ενώ ανέφερε πως για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι πρώτοι χώροι στις εγκαταστάσεις του (πρώην) ΤΕΙ Ιωαννίνων.

Απομένουν βέβαια πολλά ακόμη, όπως η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού και η στελέχωση των Ινστιτούτων, με το βάρος να πέφτει στο υπουργείο Παιδείας αρχικά. Εξάλλου, αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να χρηματοδοτήσει το Κέντρο, το οποίο σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα, δεν θα είναι τελείως ανεξάρτητο. Όλη η διαχείριση του Κέντρου θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και θα λειτουργεί με την ευθύνη και υπό τον έλεγχο της Συγκλήτου.

Κάθε Ινστιτούτο θα έχει έναν διευθυντή και τρία μέλη, ενώ δεν αποκλείεται, πέρα από τους συνεργάτες, να προκηρυχθούν και θέσεις για νέους ερευνητές, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που θα αναλάβει.

«Οι υποδομές όλων των Ινστιτούτων θα είναι ανοιχτές για την ακαδημαϊκή κοινότητα και το Κέντρο θα έχει την ευθύνη να υποστηρίζει την έρευνα των μελών ΔΕΠ στα σχετικά αντικείμενα», σημείωσε ο κ. Αλμπάνης, ενώ παράλληλα, θα υπάρχουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, φορείς και οργανισμούς.

Το Κέντρο Ερευνών Ηπείρου, σύμφωνα με τον νόμο, θα περιλαμβάνει τα εξής Ινστιτούτα:

α) Βιοεπιστηµών, µε εξειδίκευση σε θέµατα λειτουργικής γονιδιωµατικής, βιολογίας της ανάπτυξης, καθώς και έρευνας σχετικής µε τη διάγνωση ή τη θεραπεία ανθρώπινων νόσων,

β) Επιστήµης υλικών και υπολογισµών, µε εξειδίκευση στον σχεδιασµό, στην ανάπτυξη και στις εφαρµογές των επιστηµών και των τεχνολογιών νέων υλικών, καθώς και σε ψηφιακές καινοτοµίες αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

γ) Ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, µε εξειδίκευση στις νεοελληνικές σπουδές, στην ελληνική γραµµατεία, την εκπαίδευση, την ιστορία, τις τέχνες και τη γλωσσολογία,

δ) Οικονοµικής ανάλυσης και αλληλέγγυας οικονοµίας, µε εξειδίκευση στην ανάλυση οικονοµικών και κοινωνικών φαινοµένων, µε σκοπό την προώθηση εναλλακτικών µορφών ανάπτυξης µε επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον,

ε) Περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, µε εξειδίκευση στις τεχνολογίες ελέγχου και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην εφαρµογή µοντέλων ανάπτυξης βασισµένων στην αειφορία µε έµφαση στην προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων και στα χαρακτηριστικά της αγροδιατροφής.

Στο Ινστιτούτο περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης ιδρύεται παράλληλα, παράρτηµα (σταθµός) υδάτινου περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, µε εξειδίκευση στην στήριξη της αλιευτικής παραγωγής, την ανάδειξη και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, καθώς και την παροχή εξειδικευµένης γνώσης σε θέµατα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας. Με απόφαση της Συγκλήτου θα καθοριστεί η έδρα του παραρτήµατος.

στ) Ινστιτούτο Ψηφιακής Καινοτοµίας, που αναφέρεται στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) για τον ευρύτερο ψηφιακό µετασχηµατισµό που υφίσταται η σύγχρονη κοινωνία στις περισσότερες δραστηριότητές της, όπως οικονοµία, πολιτισµός, βιοµηχανία και επιστήµες. Oι δραστηριότητες του Ινστιτούτου περιλαµβάνουν τη βασική και εφαρµοσµένη πληροφορική και τη µηχανική υπολογιστών, στο πλαίσιο ενός ευρέως φάσµατος εφαρµογών, όπως η επιχειρηµατικότητα, η διοίκηση, ο πολιτισµός, το περιβάλλον, η υγεία και η διεπιστηµονικότητα.

Σχετικά άρθρα

Με γιαννιώτικο χρώμα τα φετινά βραβεία

Ώρα για δράσεις στην Παμβώτιδα

Αντίστροφη μέτρηση για τα διετή προγράμματα σπουδών

Γεωργία Χαλάτση