Φωτογραφία Ημέρας

Με αστραπές και κεραυνούς

Η πόλη ξύπνησε από τις αστραπές και τους κεραυνούς. Γρήγορα ξέσπασε μπόρα, που έγινε βροχή επίμονη. Ίσα που φαίνονται από το κέντρο λίμνη και Μιτσικέλι.