Ο Μανόλης Πάππος με τον Δημήτρη Μυστακίδη έρχονται στους Φραγκάδες