Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017
|

Έρευνα και καινοτομία μέσω ΕΣΠΑ

Δεκαέξι προτάσεις διδασκόντων και ερευνητών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου ενστάσεων και του ελέγχου πληρότητας των φακέλων , προκρίνονται για χρηματοδότηση 245 ερευνητικές προτάσεις, 16 εκ των οποίων προέρχονται από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Οι προτάσεις αυτές, που χρηματοδοτούνται με ποσά που κυμαίνονται από 35.000 έως 72.000 ευρώ περίπου, ανήκουν σε διάφορα θεματικά πεδία και συνολικά βαθμολογήθηκαν με υψηλή βαθμολογία.
Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν είναι «Ἱκετεία και ἀσυλία στην αρχαία ελληνική μυθική και πολιτική σκέψη», «Κοσμολογικός πληθωρισμός σε προεκτάσεις του καθιερωμένου προτύπου με συμμετρία κλίμακας», «Εφαρμογή μεθόδων σύμφωνου ελέγχου με διχρωματικό πεδίο laser στη μικροσκοπία φωτοϊονισμού», «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πολυλειτουργικών υβριδικά τροποποιημένων ιεραρχικών σύνθετων υλικών – ΠΥΙΣΥ», «Εκτίμηση των επιπτώσεων της συλλογής ορχεοειδών (σαλέπι) στην αφθονία και τη δυναμική  αυτοφυών πληθυσμών στη Βόρεια Πίνδο», «Καινοτόμα νανο-βιοκαταλυτικά υλικά για την αποτελεσματική αξιοποίηση της φυτικής βιομάζας», «Εκπαιδευτικές διαδρομές στο ελληνικό πανεπιστήμιο: Ετερότητα, ανισότητα και συμπερίληψη», «Πλοήγηση και οπτική αναλυτική επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων», «Λύσεις μαύρων οπών και σκουληκότρυπων στα πλαίσια γενικευμένων θεωριών βαρύτητας», «Σχεδίαση ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και εκπαιδευτική νευροεπιστήμη», «Μεταβονομικό αποτύπωμα εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών φασματοσκοπίας NMR και μελέτη βιολογικής δραστικότητας με τη χρήση NMR κυτταρικού επιπέδου (in cell NMR)», «Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ατομικών διαφορών στη διαδικαστική και εννοιολογική γνώση για τους ρητούς και την προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών: ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων ερευνητικών εργαλείων», «Αειφορική διαχείριση αποθεμάτων: Ποσοτικά μοντέλα», «Κυτταρικές δράσεις των παραγόντων πήξης Xa και θρομβίνης στα πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα ουδετερόφιλα. Ρόλος στην αθηροσκλήρωση», «Επίδραση της νανο-ενίσχυσης και των μέσων διασποράς στις ιδιότητες μεταφοράς και στη διείσδυση χλωριόντων τσιμεντοκονιαμάτων πριν και μετά από περιβαλλοντική  καταπόνηση» και «Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα και συνέπειες στην υγεία: τεκμηριωμένο σύστημα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης».
Αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των προς χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων και στη συνέχεια η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Το όνομά σας:
Το email σας:
Θέμα:
Σχόλιο: (μέχρι 1000 χαρακτήρες)


Προσφατα

20.01.18 | Ενιαία στρατηγική για τα λιμάνια

Λίγες ημέρες μετά την ενημέρωση του ΤΑΙΠΕΔ προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας,...

19.01.18 | Αλλαγές στον «χάρτη» των Επιμελητηρίων

Οι επικεφαλής των τριών παρατάξεων Γ. Μήτσης, Δ. Δημητρίου και Γρ. Γκίκας, σε πρώτη φάση, θα...

18.01.18 | Αγώνας δρόμου για την αναπροσαρμογή

Το κουβάρι των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων καλούνται να ξετυλίξουν περίπου 200 εκτιμητές...

17.01.18 | Στον εξωδικαστικό από 1ης Φεβρουαρίου

Στο τελικό στάδιο έχει εισέλθει πλέον η διαδικασία ένταξης στον μηχανισμό εξωδικαστικού συμβιβασμού...

16.01.18 | Θα αναπληρωθούν οι περικοπές

Τη διαβεβαίωση ότι εντός του 2018 η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τις μειώσεις στα πολυτεκνικά...

13.01.18 | Επιχορηγούνται νέοι εργοδότες και νέοι...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης...

12.01.18 | Πληρωμή φόρων και με κάρτα μέσω taxis

Μπορεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να μη μπορεί να παρέμβει στις τράπεζες για να μειώσουν την...

11.01.18 | «Δεν πληρώνω» ταμεία και εφορία λένε οι...

Πέντε στις 100 επιχειρήσεις που κλείνουν, επαναδραστηριοποιούνται είτε σε άλλη περιοχή είτε με άλλο...