Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018
|

Ελεύθερη πρόσβαση στα χαμηλής ζήτησης τμήματα

Πανελλαδικές εξετάσεις για τμήματα υψηλής ζήτησης, τμήματα ελεύθερης πρόσβασης και σύνδεση του απολυτηρίου με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι κάποιες μόνο από τις αλλαγές, που το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να εφαρμόσει από την επόμενη χρονιά 2019-2020.

Το νέο σύστημα εισαγωγής, που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες προσανατολισμού, όσα και τα επιστημονικά πεδία, κατάργηση των Λατινικών και αντικατάστασή τους από την Κοινωνιολογία, κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας, καθώς επίσης και κατάθεση μηχανογραφικού πριν από την έναρξη της Γ' λυκείου.

Έτσι, ξεκινώντας από την Γ' λυκείου, οι τρεις Ομάδες Προσανατολισμού γίνονται τέσσερις, με την καθεμία να αντιστοιχεί σε ένα Επιστημονικό Πεδίο, ενώ τα βασικά μαθήματα της κάθε ομάδας παραμένουν ίδια, με εξαίρεση την αντικατάσταση των Λατινικών από την Κοινωνιολογία. Επίσης, τα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία ενοποιούνται στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, το οποίο είναι εξεταζόμενο για όλους.

Η σημερινή Ομάδα Θετικών Σπουδών διαιρείται σε «Θετικές Σπουδές» (οδηγεί σε Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) και «Σπουδές Υγείας» (οδηγεί σε Επιστήμες Υγείας και Ζωής), ενώ το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας εμπλουτίζεται.

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού περιλαμβάνει μόνο τα μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συντελεστές βαρύτητας καταργούνται και όλα τα μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα.

Για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται τρία μαθήματα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (6 ώρες), Θρησκευτικά (1 ώρα) και Φυσική Αγωγή (2 ώρες), ενώ για το εσπερινό Γενικό Λύκειο προβλέπονται δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα (6 ώρες) και Θρησκευτικά (1 ώρα).

Επιπλέον, στο ημερήσιο Γενικό Λύκειο εισάγεται ένα μάθημα επιλογής, μεταξύ των οποίων ειδικά μαθήματα, που οι υποψήφιοι μπορεί να χρειαστούν και για την εισαγωγή τους σε κάποια Τμήματα. Επίσης, προβλέπονται τρεις ώρες ανά εβδομάδα, κατά τις οποίες κάθε εκπαιδευτικός θα είναι διαθέσιμος για συνεργασία με τους μαθητές του, για συζήτηση εργασιών, επίλυση αποριών κ.λπ.

Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου, οι εγκύκλιες σπουδές θα ολοκληρώνονται στη Β' Λυκείου. Προς το παρόν, η μόνη αλλαγή για τη Β' Λυκείου, που θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2018-19, αφορά το μάθημα «Πολιτική Παιδεία», που αντικαθίσταται από το μάθημα «Πολίτης και Δημοκρατία».

 

ΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Σύμφωνα με την πρόταση, για την απόκτηση του απολυτηρίου, θα διεξάγονται περιφερειακές ή μίνι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι βαθμοί των τετραμήνων θα διαμορφώνονται από ωριαία διαγωνίσματα και εργασίες, όπως συμβαίνει και σήμερα. Οι γραπτές ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου θα γίνονται στα τέσσερα μαθήματα, τα ίδια στα οποία θα εξετάζονται στη συνέχεια όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο βαθμός για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα θα προκύπτει κατά 40% από την εξέταση και 60% από το βαθμό των δύο τετραμήνων.

Ο βαθμός του απολυτηρίου θα προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων, που θα διδάσκονται στην Γ ‘ Λυκείου, και συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης στα ΑΕΙ για όσους υποψήφιους επιλέξουν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά 10% σε πρώτη φάση (στις πανελλαδικές του 2020). Σταδιακά, όσο το σύστημα θα καθιερώνεται, το ποσοστό του βαθμού του απολυτηρίου θα αυξάνεται σταδιακά.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για τον νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που προτείνει το υπουργείο, ο κ. Γαβρόγλου τόνισε ότι πρόκειται για ένα σύστημα «μη στατικό», το οποίο ενέχει μια «προοπτική κατάργησης του απάνθρωπου συστήματος», που ισχύει σήμερα και στόχο έχει να σπουδάζουν οι νέοι στον επιστημονικό τομέα όπου επιθυμούν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Β' λυκείου (τον Ιούλιο), οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποχρεούνται να συμπληρώσουν μηχανογραφικό με δέκα Τμήματα, στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.

Η συμπλήρωση της δήλωσης προτίμησης θα αποτελεί την κατάληξη προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων της Β' λυκείου.

Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τμήμα, θα προκύψει ένας αριθμός Τμημάτων, για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό εισακτέων. Αυτά τα Τμήματα, στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων, ονομάζονται «Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ).

Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, ονομάζονται «Τμήματα πρόσβασης μόνο με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ). Λίγες μέρες αργότερα, ο μαθητής ενημερώνεται για το ποιες από τις προτιμήσεις του αντιστοιχούν σε ΤΠΠΕ και ποιες σε ΤΕΠ.

Οι μαθητές θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εφόσον από τις προτιμήσεις τους δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ. Αντίθετα, αν στις προτιμήσεις τους υπάρχει ΤΕΠ, θα μπορούν να επιλέξουν τον Φεβρουάριο αν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις (μετά τις οποίες μπορούν να επιλέξουν και άλλα τμήματα, πέραν της αρχικής τους δήλωσης) ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από αυτά. Η δήλωση του Φεβρουαρίου θα είναι οριστική και δεσμευτική.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, επίσης, θα εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα (π.χ. σχέδιο), που απαιτούν κάποια τμήματα, ανεξαρτήτως αν η πρόσβαση σε αυτά είναι ελεύθερη.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι αλλαγές θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2019-20, δηλαδή από τη «φουρνιά» των παιδιών, που φέτος θα ξεκινήσουν να φοιτούν στη Β' λυκείου. Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην ολομέλεια της Βουλής και να ψηφιστεί τον Δεκέμβριο του 2018.

«Αυτό που λέμε με το νέο σύστημα, είναι ότι είναι ότι πρέπει να επανέλθει η αξία στο λύκειο», τόνισε χθες από τα Γιάννενα η υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη, σημειώνοντας κάποιες από τις βασικές αλλαγές και τονίζοντας πως η υλοποίησή του από την επόμενη χρονιά είναι το μεγάλο στοίχημα του υπουργείου.

«Τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια ημέρα στην άλλη, εδώ είναι και η ευθύνη του υπουργείου, διότι οι προτάσεις προέκυψαν από έναν ευρύ διάλογο, εισηγήσεις από Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και από εκπαιδευτικούς. Προχωρούμε σε αυτές τις αλλαγές και την υλοποίησή τους από την επόμενη χρονιά. Στοίχημα είναι η ταχύρρυθμη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, που θα εφαρμόσουν το νέο σύστημα και που θα οδηγήσει και σε μόνιμες προσλήψεις», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Ευχή όλων είναι να βρούμε ένα σύστημα αξιόπιστο, αλλά και να μην εξαρτάται η εισαγωγή ενός παιδιού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από μια και μόνο εξέταση, αφού αυτό φαίνεται να είναι κρίσιμο», κατέληξε.

Το όνομά σας:
Το email σας:
Θέμα:
Σχόλιο: (μέχρι 1000 χαρακτήρες)


Προσφατα

14.11.18 | Ένα νέο πάρκο με σημείο αναφοράς την κεραία

Αναδεικνύοντας τη θέση της παλαιάς κεραίας της ΕΡΤ ως κομβικό σημείο οργάνωσης του Πάρκου και...

14.11.18 | Να σώσουν οτιδήποτε, αν σώζεται

Τον κίνδυνο να χαθούν κρίσιμα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους εισοδήματα, κυρίως από τη χορήγηση...

14.11.18 | Επιστρέφει στο Ζαγόρι ο Γ. Σουκουβέλος

«Επιστρέφει» στον δήμο Ζαγορίου ως υποψήφιος δήμαρχος ο Γιώργος Σουκουβέλος, ο οποίος επί σειρά...

14.11.18 | «Αγκάθι» τα πνευματικά δικαιώματα

Υπερφορολόγηση, αντικαπνιστικός νόμος και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν τα μεγαλύτερα «αγκάθια»...

14.11.18 | Κάνει πρεμιέρα το ΕΣΠΑ 2021-2027

Επίσημη πρεμιέρα για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς το Υπουργείο Οικονομίας...

14.11.18 | Θα υπολειτουργήσει η Εφορία

Μέχρι τις 11.30 το πρωί θα γίνονται οι συναλλαγές με τους πολίτες, αύριο Πέμπτη, στη Δ.Ο.Υ...

14.11.18 | Ξεκινά το έργο του τηλεελέγχου

Υπεγράφη μεταξύ του δημάρχου Αρταίων και προέδρου της ΔΕΥΑ Άρτας Χρήστου Τσιρογιάννη και της...

13.11.18 | Μια ψυχική δομή στην πόρτα σας

Ένα μεγάλο κενό στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας έρχεται να καλύψει η υπηρεσία κατ’ οίκον...