Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018
|

Ψάχνει εκατομμύρια μέσω της ΔΕΗ

Ένα ακόμη εργαλείο, προκειμένου να εντοπίσει διαφυγόντα έσοδα και με απώτερο στόχο τον εξορθολογισμό των δημοτικών τελών, με τρόπο βιώσιμο ταυτόχρονα για το δημοτικό ταμείο, θα έχει σύντομα στη διάθεσή του ο δήμος Ιωαννιτών.

Η οικονομική υπηρεσία, σε συνεργασία με εταιρεία εφαρμογής λογισμικού, θα προχωρήσει άμεσα σε πλήρη καταγραφή των 91.000 παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε οικίες και καταστήματα, ώστε να γίνουν διασταυρώσεις, οι οποίες αφορούν διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα που δηλώνονται για δημοτικό τέλος, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, αλλά και όσους λογαριασμούς τυγχάνουν απαλλαγών.
Αυτό συμβαίνει γιατί ήδη διαπιστώνονται πολλά λάθη (εκούσια ή ακούσια) στις δηλώσεις των ιδιοκτητών. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να δηλώνει οικία 100 τετραγωνικών για τον ΤΑΠ και 95 τμ. για τα δημοτικά τέλη, που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο «γλίτωναν» κάποια ποσά, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 2 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Θωμά Γιωτίτσα.
Ταυτόχρονα, θα υπάρξει κατηγοριοποίηση ανάλογα με την παλαιότητα των ακινήτων αλλά και τα τετραγωνικά μέτρα, και θα είναι εφικτός ο πλήρης διαχωρισμός και η ακριβής καταγραφή των τετραγωνικών μέτρων
Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, ο δήμος θα μπορεί να προχωρά σε στοχευμένες μειώσεις τελών. «Προχωράμε σε αυτή την κίνηση με στόχο τον εξορθολογισμό των τελών. Ταυτόχρονα, όμως, πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχουν διαφυγόντα έσοδα άνω των 2 εκ. ευρώ τον χρόνο απ’ αυτές τις αναντιστοιχίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Τα τυχόν έσοδα που θα προκύψουν, αναμένεται να προστεθούν στο πλεόνασμα του ενός εκατομμυρίου ευρώ για το 2017, το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό μέσα στον Φεβρουάριο, ώστε από τα χρήματα αυτά να επιστραφούν με έργα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στους δημότες.
«Μιλάμε για την προμήθεια των λαμπτήρων Led, τη μετεγκατάσταση του εργοταξίου κι άλλες παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από αυτό το πλεόνασμα, το οποίο ανήκει στους δημότες και θα επιστραφεί σε αυτούς μέσα από έργα», πρόσθεσε ο κ. Γιωτίτσας.

«ΑΝΟΙΞΑΝ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Στο τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας, που στεγάζεται στην οδό Καπλάνη 7 (ισόγειο), μπορούν να απευθύνονται οι κάτοικοι του δήμου, προκειμένου να ενημερωθούν ή και να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του δήμου για το 2018, σύμφωνα με τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, που αφορούν τόσο τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όσο και τις νέες επιχειρήσεις.
«Για μια ακόμα χρονιά, η δημοτική αρχή δείχνει έμπρακτα την ευαισθησία της απέναντι στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες πληθυσμού του δήμου μας, καθώς και στους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής από μεγάλο μέρος των δημοτικών τελών», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών.
Οι κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, όπως ψηφίστηκαν και στο δημοτικό συμβούλιο, είναι άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, άποροι και οικογένειες με δύο συζύγους μακροχρόνια ανέργους.
Αναλυτικά, προβλέπεται μείωση σε ποσοστό κατά 30% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2018 για άτομα με αναπηρία με ποσοστό από 67% έως και 80%, και σε ποσοστό 50% σε άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό άνω των 80% έως 100% για την κύρια κατοικία, εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού 22.000 ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τα επιδόματα). Για τα μεταμοσχευμένα άτομα προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.
Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μείωση από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για την πρώτη κατοικία. Συγκεκριμένα, για πολύτεκνες οικογένειες με ένα προστατευόμενο τέκνο ποσοστό 25%, με δύο προστατευόμενα τέκνα 35%, με τρία προστατευόμενα τέκνα 45% και με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω 55%, εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 28.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για το τέταρτο τέκνο και 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του τετάρτου χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου γραφείου της ΔΕΗ που ανήκει το ακίνητο, περί της χορήγησης πολυτεκνικού τιμολογίου.
Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μείωση σε ποσοστό κατά 45% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την κύρια κατοικία τριτέκνων οικογενειών με τρία προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 28.000 ευρώ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.
Για τους απόρους προβλέπεται μείωση από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 κατά 50% για την πρώτη κατοικία των απόρων, όπως αυτοί οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία. Η μείωση αυτή θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, αφού προηγουμένως προσκομίζονται σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται μείωση 25% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 18.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (διαζευγμένοι , χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστο ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών, που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Οι οικογένειες με δύο συζύγους μακροχρόνια άνεργους δικαιούνται μείωση κατά 50% για την πρώτη κατοικία για οικογένειες όπου και οι δύο σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 6.000 ευρώ.
Τέλος, για τα γραφεία εμπορικής χρήσης και όσους νέους επιτηδευματίες ξεκινήσουν για πρώτη φορά τη δραστηριότητά τους το έτος 2018 και μετά (ήπια επαγγελµατική δραστηριότητα εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) με πρώτη έναρξη λειτουργίας, θα υπολογίζεται με συντελεστή καταστημάτων και ποσοστό 20% στα τετραγωνικά τους για δύο έτη, εφόσον είναι νέοι επιτηδευματίες έως 30 ετών και εφόσον η έδρα της επιχείρησής τους δεν είναι ταυτόχρονα και κατοικία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παράπονα για τη συνέχιση αποστολής λογαριασμού δημοτικών τελών, παρά τη διακοπή ηλεκτροδότησης στην οποία έχουν προβεί για το ακίνητό τους, φτάνουν στις υπηρεσίες του δήμου από ιδιοκτήτες.
Για το θέμα αυτό, ο κ. Γιωτίτσας ενημέρωσε πως είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων να προσκομίζουν άμεσα στο τμήμα Εσόδων του δήμου την αντίστοιχη βεβαίωση διακοπής από τη ΔΕΗ, ώστε να μη χρεώνονται πλέον με δημοτικό τέλος και φόρο. Σημειώνεται ότι, βάσει νόμου, η μη έγκαιρη προσκόμιση της βεβαίωσης συνεπάγεται και ισόποσο πρόστιμο για τους δικαιούχους.
«Είναι κρίμα στους καιρούς που ζούμε, συμπολίτες μας που πιθανά να μην μπορούν να ανταποκριθούν, να καλούνται να πληρώσουν τέλη για κατοικίες όπου έχουν κάνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Τονίζω πως είναι δική τους υποχρέωση να ενημερώσουν το τμήμα Εσόδων και τους καλώ να το κάνουν, για να μη βρίσκονται αντιμέτωποι με χρεώσεις που δε θα έπρεπε να καταβάλουν», σημείωσε ο κ. Γιωτίτσας.


Το όνομά σας:
Το email σας:
Θέμα:
Σχόλιο: (μέχρι 1000 χαρακτήρες)


Προσφατα

20.01.18 | Θα δώσει «ανάσα» η νέα πτέρυγα

Ψηλά βάζει τον πήχη για το 2018 η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, καθώς θέτει...

20.01.18 | Διπλό όφελος από την κοινωφελή εργασία

Το όφελος των δημοτών και του δήμου, σε οικονομικό επίπεδο, από την υλοποίηση του προγράμματος...

20.01.18 | Κινητή Μονάδα Νεογνών στον στόλο του ΕΚΑΒ

Μία Κινητή Μονάδα Νεογνών αποκτά το ΕΚΑΒ Ηπείρου, μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος.

20.01.18 | Συζήτηση για τη συνταγματική μεταρρύθμιση

Με έναν εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων της χώρας, τον Νίκο Αλιβιζάτο, συνεχίζει τις εκδηλώσεις...

20.01.18 | Από χώρος αναψυχής σε χώρο αυθαιρέτων...

Πρόκειται για ένα πάρκο ιδανικά τοποθετημένο. Καταμεσής στο κέντρο της πόλης απέναντι από το...

20.01.18 | Πρώτο ζητούμενο η σωστή πληροφόρηση

Κομβικής σημασίας για τη στάση των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με τις έρευνες για την εξόρυξη...

20.01.18 | «Στο λυκαυγές της Κόρδοβας καμπάνες»

Τη στιγμή εκείνη που ο ιερέας Δημήτρης Αναγνώστου ευλογούσε την κοπή της πίτας τους διαβάζοντας την...

19.01.18 | Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ΤοΜΥ

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να λειτουργήσει η πρώτη Τοπική Μονάδα Υγείας, από τις έξι που...