Επικοινωνήστε μαζί μας

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Πουτέτση 17, 453 32, Ιωάννινα
Τηλ.: 2651 026300
Fax: 2651 034862
E-mail: info@agon.gr

Αίθουσα Σύνταξης
Τηλ.: 2651 026300
Fax: 2651 034862
E-mail: news@agon.gr

Εκδότρια:
Λουκία Τζάλλα

Διευθυντής:
Θύμιος Τζάλλας

Οικονομική Διευθύντρια:
Τιτίκα Τζάλλα